Skip to main content
Events

[VIS COMM] Screening 3

Friday 14 July 12:00 (GMT +0)

Visual CommunicationSchool of CommunicationVisual Communication (MA)

Saturday 15 July 13:45 (GMT +0)

Sunday 16 July 15:15 (GMT +0)

Weihang Zhu (1‘34'')

Hairun Li (8'51")

Jiefei Zhan (2‘40’‘)

Yilian Li (13'08")

Lotte Cassidy (2'55'')

Ollie Cameron (7'30'')

Wanlin Jiang (2'52'')

Lingyi Zhu (1'31'')

Tiantian Luo (3'23'')

Zihan Liu (3'48'')

Vivek (4'00'')

Louise Hung (1'53'')

Anupama S Iyer (1'05'')

Xanthe Horner (1'30")

Chun Sun(2'36")

Yueh Huang(3'03")

Dao (Shaoyun Liu)(14')

Weihang Zhu(1'30")

Tianyu Ren (2'38'')

Claire Breach (9'14'')