Skip to main content
Events

[IED] Screening 2

Friday 14 July 15:15 (GMT +0)

Information Experience DesignSchool of CommunicationInformation Experience Design (MA)

Alexandra Topaz(15')

Yiru Yan(15')

Yueshen Wu(3'33")

Debbie Hsiao (5')

Ke Peng (PK)(8')

Yuting Deng(5')

Rong Shi(8')

Devanshi Rungta(5')

Laura Selby(15')

Shuning Diao(15')